آنالایزر COD

  • ابزار اندازه گیری سریع COD معمولی 5B-3F(V10)

    ابزار اندازه گیری سریع COD معمولی 5B-3F(V10)

    تستر COD 5B-3F (V10) یک نوع تستر سریع اقتصادی است که برای کاربران مشاغل کوچک طراحی شده است.مفهوم طراحی این ابزار "ساده"، عملکرد ساده، عملکرد ساده، درک ساده است.افراد بدون تجربه می توانند به سرعت تسلط پیدا کنند.این ابزار تعیین COD را آسانتر و مقرون به صرفه می کند.

  • تستر هوشمند COD Rapid 5B-3C(V8)

    تستر هوشمند COD Rapid 5B-3C(V8)

    بر اساس "کیفیت آب - تعیین نیاز شیمیایی اکسیژن - هضم سریع - روش اسپکتروفتومتری" طراحی و ساخته شده است.این می تواند مقدار COD را در آب در 20 دقیقه آزمایش کند.